Настоящата Политика за поверителност има за цел да предостави информация за вида на личните данни, които "ДИ ОНЛАЙН" ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Каква информация събираме за Вас и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или използвате нашите услуги, включително но не само в областта на интериорния дизайн и 3D визуализацията. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим съответната услуга и да сключим договор. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

При контакт с нас чрез нашия уебсайт

 • Имена;
 • електронен адрес;
 • телефон.

При сключване на договор с нас

 • Имена и ЕГН;
 • Адрес;
 • Банкови данни;
 • Както и други данни, които можем да получим от Вас при сключване на договор, въз основа на предоставяната от нас услуга.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:

 • Сключване или изпълнение на договор;
 • Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез действия по изпращане на данните и тяхното потвърждаване;
 • Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;
 • Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем: 

 • да се свържем с Вас, при попълване на контактната ни форма;
 • да предоставим оферта;
 • да сключим договор за предоставяните от нас услуги.

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

"ДИ ОНЛАЙН" ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно "ДИ ОНЛАЙН" ЕООД да разкрие Ваши лични данни на трети страни.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Хостинг компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.
 • Външни консултанти, които предоставят услуги в сферата на правното и счетоводно обслужване.
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
 • Подизпълнители, които можем да използваме в процеса на нашата работа и които предоставят адекватно ниво на защита.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе, но не повече от 5 години, освен ако закон не изисква от нас да пазим данните за по-дълъг срок. Въпреки това, в случай на съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години или до окончателното му решаване.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които "ДИ ОНЛАЙН" ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на "ДИ ОНЛАЙН" ЕООД. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

За "ДИ ОНЛАЙН" ЕООД, с ЕИК: 206324630, ел. поща: info@hippokiddo.com